Aktualności

Falownik centralny czy mikroinwerter? Cała prawda o Szczecinek mikroinwertery

O modułach fotowoltaicznych powiedziano już wiele. Informacji na stronach producentów i dystrybutorów jest wystarczająco dużo, aby każdy mógł wybrać sprzęt odpowiedni dla siebie. Oczywiście firmy oferujące moduły, a także falowniki będą zwykle przekonywać do tego, co akurat mają w swoim magazynie lub do zakupu sprzętu, do którego kolokwialnie mówiąc są przyzwyczajone, czy też mogą ułożyć do niego fajną, marketingową „historię”.

Skupmy się na urządzeniach przekształcających energię prądu stałego w użyteczny prąd przemienny, czyli na tzw. inwerterach. W ostatnim czasie w lokalnych mediach internetowych pojawił się artykuł, który mocno atakuje rozpowszechnione na całym świecie rozwiązanie bazujące na wykorzystaniu typowego falownika centralnego dla instalacji fotowoltaicznej. Moduły połączone najczęściej w dwa niezależne łańcuchy są przyłączone do jednego, głównego urządzenia znajdującego się w łatwo dostępnym miejscu. Rozwiązanie to jest wciąż najbardziej popularną i sprawdzoną topologią budowy, zarówno małych instalacji przydomowych, jak i większych przemysłowych. Szacuje się, że na świecie ok 95% instalacji wykonywana jest w oparciu o falowniki centralne. Dane te potwierdzają także najbardziej doświadczeni w branży Niemcy, u których tego typu instalacje z powodzeniem powstają już od blisko 30 lat.

Dość nowym rozwiązaniem są wychwalane ze wszech stron tzw. mikroinwertery – urządzenia, które montuje się do każdego modułu z osobna i z których bezpośrednio uzyskujemy prąd użyteczny odpowiadający parametrom sieciowym. Niektóre z nowo powstałych firm chcąc marketingowo zgasić konkurencję przekonują do słuszności jedynie takiego rozwiązania, posuwając się nawet do stwierdzania nieprawdy, jakoby instalacje projektowane i budowane w oparciu o mikroinwertery miały o 20-30% wyższą sprawność, niż typowe inwertery łańcuchowe. Z tych wprowadzających w błąd informacji wynika, że wszystkie montowane w naszych warunkach geograficznych instalacje również te, w których wpływ zacienienia padającego na moduły nie występuje, mogą uzyskać, dzięki technologii miroinwerterowej wydajność rzędu 1200-1300 kWh z 1 kW mocy zainstalowanej modułów rocznie. Jak to możliwe, skoro wszelkie bilanse i obliczenia wykazują, że w skrajnie słonecznych latach uzyskujemy ok. 1100 kWh energii rocznie z każdego kilowata dobrze zaprojektowanych instalacji, opartych na inwerterach łańcuchowych. Tym bardziej to zdumiewa skoro maksymalna sprawność konwersji prądu stałego na zmienny wynosi w typowym falowniku 98%, przy czym w mikroinwerterze – 96,5%. Otóż ktoś pominął bardzo mało znaczącą -jakby się mogło wydawać – kwestię. Mikroiwenrtery mogą mieć nieznaczną przewagę w uzyskach (5-10%), ale tylko w pewnych, szczególnych warunkach. Chodzi mianowicie o przypadki, w których nie da się uniknąć zacienienia instalacji. Należy tu jednak dodać, że te same możliwości dają inwertery centralne odpowiednio skonfigurowane I wyposażone w tzw. optymalizery mocy np. firmy Tigo, lub instalacje budowane w oparciu o systemy bazujące na falowniku centralnym izraelskiej firmy Solar Edge, w których każdy moduł jest niezależnie sterowany i monitorowany przez falownik. To ostatnie rozwiązanie daje także gwarancję obniżenia napięcia w instalacji prądu stałego w wykrytych przez urządzenie automatycznie sytuacjach awaryjnych do napięcia ok 1V na jeden moduł. To rozwiązanie stanowi jednocześnie bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ponieważ nie ma możliwości powstania w takiej instalacji łuku elektrycznego.

Cena instalacji opartej na falowniku centralnym będzie niższa o ok. 20%-30%, w porównaniu z instalacjami wykorzystującymi mikroinwertery, co bezpośrednio przekłada się na szybszy zwrot nakładów inwestycyjnych. Gwarancje renomowanych producentów falowników łańcuchowych: SMA, Fronius, Solar Edge można za dodatkową opłatą przedłużyć u producenta nawet do 25 lat.

Należy także podkreślić ze mikroinwertery montowane są bezpośrednio pod modułami i narażone na skrajne temperatury od -20 do +70 st. C, co nie pozostaje bez wpływu na ich żywotność, a wraz ze wzrostem temperatury spada sprawność urządzenia. Falowniki łańcuchowe montuje się najczęściej w miejscach chłodnych i zacienionych, co jednocześnie stanowi ułatwienie przy ewentualnej wymianie, czy naprawie urządzenia.

Pomimo dość długiej gwarancji oferowanej przez producentów mikroinwerterów reklamacje zdarzają się dość często. Zdarza się, że psuje się kilka lub więcej urządzeń jednocześnie. O ile jest to mała instalacja np. moduły ułożone w dwóch rzędach to bez problemu można wymienić inwerter. Trudniej jest w przypadku, kiedy mamy do czynienia z większą instalacją- 3 i więcej rzędów, a uszkodzony inwerter znajduje się w środkowym polu. Z tego też powodu bardzo rzadko stosuje się mikroinwertery do budowy większych domowych, czy przemysłowych instalacji.

Kolejną wadą tych urządzeń jest ilość złączy, jaka występuje w instalacji na dachu, a co za tym idzie jest narażona na potencjalne rozszczelnienie. W typowej np. 3-kilowatowej instalacji łańcuchowej mamy na dachu 10 połączeń, przy czym w tej samej instalacji z mikroinwerterami tych połączeń jest aż 20.

Mikroinwertery nie są także w żaden sposób zabezpieczone na dachu przed przepięciami, tak jak ma to miejsce w przypadku inwerterów łańcuchowych, w których ochronniki przepięć są standardowym oraz wymaganym w warunkach gwarancji producenta wyposażeniem. Może się zdarzyć, że bliskie wyładowanie atmosferyczne uszkodzi część lub wszystkie mikroinwertery, a producent nie uwzględni niestety w takim przypadku reklamacji.

Nasze doświadczenie dotyczące projektowana i wykonawstwa instalacji fotowoltaicznych to 6 lat na rynku polskim, poprzedzone wiedzą uzyskaną na studiach o profilu fotoenergetycznym (2006rok) i licznymi, branżowymi szkoleniami. W naszym dorobku jest ok. 150 pracujących instalacji fotowoltaicznych, przy czym ok 40 z nich jest zamontowana w Szczecinku i najbliższych okolicach. Od 3 lat każda instalacja jest w standardzie wyposażona w system monitorowania zdalnego, do którego zarówno my, jak i klient mamy stały podgląd. Pracujemy wyłączenie na sprawdzonym markowym sprzęcie: SMA, Fronius, Solar Edge. Nie jest także tajemnicą, że mamy dostęp praktycznie do każdego rozwiązania, łącznie z technologią mikroinwerterową, której z wyżej wymienionych powodów nie wdrożyliśmy, a z której wiele firm w branży z podobnych przyczyn po pewnym czasie od wdrożenia się wycofało.

Ostatni nabór wniosków w programie Prosument

Wciąż możesz mieć własny system fotowoltaiczny z dofinansowaniem 40 %

             fotowoltaika dofinansowanie prosument          po

Władze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie informowały, iż program dopłat dla osób prywatnych do inwestycji w źródła wykorzystujące energię odnawialną  zakończony zostanie definitywnie z końcem 2016 roku.  Ze względu jednak na część niewykorzystanej na ten cel puli środków zdecydowano o otwarciu  uzupełniającego naboru wniosków jeszcze w styczniu 2017 roku.  Co prawda kwota ok 23mln zł wystarczy na złożenie ok 400-500 wniosków w całym województwie Zachodniopomorskim, jednak jest to dobra wiadomość dla osób, które zbyt późno dowiedziały się o istniejącym programie Prosument lub niedawno rozpoczęły budowę domu. Przypomnijmy że program Prosument jest to program działający  od września 2015 roku. Jego celem jest wsparcie inwestycji polegających na instalacji źródeł energii odnawialnej w budynkach mieszkalnych. Najbardziej opłacalne okazały się inwestycje w instalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną z promieniowania słonecznego oraz instalacje pomp ciepła służące do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej. O ile instalacja fotowoltaiczna  może  zostać zamontowana na dowolnym budynku bez konieczności jego modernizacji, to montaż pompy ciepła w celu opłacalności inwestycji i zapewnienia niskich kosztów eksploatacji, a co za tym idzie szybkiego zwrotu nakładów,  wymaga spełnienia określonych warunków typu dobre ocieplenie ścian i dachu budynku, niskotemperaturowa instalacji rozprowadzenia ciepła w budynku (ogrzewanie podłogowe lub przewymiarowane grzejniki). Najbardziej opłacalne szczególnie w budynkach nowobudowanych czy modernizowanych okazało się zastosowanie instalacji hybrydowych – połączenie pompy ciepła zasilanej energią elektryczną z własnej instalacji fotowoltaicznej.  Ktoś może zapytać:  ale co nam po systemie który produkuje większość energii elektrycznej o półroczu ciepłym (ok 70%) kiedy pompa ciepła potrzebuje najwięcej energii elektrycznej zimą ?  Kwestię tą rozwiązuje nowelizacja Ustawy OZE, która weszła w życie 1 lipca 2016 roku. Zgodnie z obowiazującymi przepisami każda przyłączona do sieci mikroinstalacja fotowoltaiczna w budynku mieszkalnym może oddawać do sieci nadwyżki nieskonsumowanej energii elektrycznej, a następnie w ciągu kolejnego roku pobrać 80% przekazanej wcześniej energii bez żadnych dodatkowych opłat. Można więc powiedzieć że sieć elektroenergetyczna stanowi dla nas akumulator o sprawności 80%.  Takie rozwiązanie sprawia , że dobierając system produkujący energię elektryczną ze słońca „na miarę” można zapewnić pokrycie zapotrzebowania przez cały rok zarówno dla pompy ciepła jak i pozostałych urządzeń elektrycznych w budynku.  Dobór systemu PV jest dość prosty. Wystarczy roczne podsumowanie zużycia energii na podstawie rachunków. W naszych warunkach system fotowoltaiczny odpowiednio usytuowany produkuje nie mniej niż 1000kWh energii z 1kW mocy zainstalowanej.  Ilość energii potrzebnej do zasilania pompy ciepła wyliczy nam producent urządzenia bądź wykonawca instalacji.

                SUNTHERM jako lokalna firma wykonawcza działająca w branży grzewczej, gazowej oraz odnawialnych źródeł energii od 8 lat zapewnia kompleksową obsługę w zakresie doboru systemów, przygotowania kompletnej dokumentacji do dofinansowania w programie Prosument, załatwienia formalności związanych z przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci, kompleksowym wykonaniem instalacji pompy ciepła, fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych, rekuperacji, klimatyzacji , czy ogrzania podłogowego lub sciennego z pełną automatyką. Tylko w ubiegłym roku dzięki przygotowanej przez nas dokumentacji zamontowaliśmy 43 instalacje fotowoltaiczne oraz 9 instalacji pomp ciepła, które uzyskały dofinansowanie z „Prosumenta”. Jako jedyna firma wykonawcza działająca w programie Prosument otrzymaliśmy w 2016 roku wyróżnienie Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie aktu własności nieruchomości oraz zdolności kredytowej (mimo iż środki pochodzą bezpośrednio z funduszu bez udziału żadnego banku). Dobrze zaplanowana inwestycja spłaca się z oszczędności jakie uzyskamy na rachunkach za prąd i ogrzewanie. Do systemu fotowoltaicznego otrzymujemy 40% dofinansowania, do pompy ciepła 20% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Pozostała część w postaci niskooprocentowanej pożyczki (1% w skali roku) jest rozkładana do 12 lat, przy czym można ją spłacić w dowolnym niedeklarowanym wcześniej okresie bez ponoszenia żadnych kosztów operacyjnych. Główną zaleta programu dofinansowań jest brak wkładu własnego. Całość inwestycji jest rozliczana między Funduszem a wykonawcą systemu,    a beneficjent już na wstępie otrzymuje dofinansowanie. Wniosek można złożyć w Szczecinku, Koszalinie bądź Szczecinie. Warunkiem jest wcześniejszy wybór wykonawcy, z którym należy podpisać umowę i który przygotuje całą niezbędną dokumentację.

wyróżnienie Prosument

Dofinansowanie do fotowoltaiki i pomp ciepła dla firm

Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełni rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ). Fundusz będzie odpowiadać za inwestycje w obszarze ochrony środowiska w ramach II,III i IV osi priorytetowej.
instalacja fotowoltaiczna z dofinansowaniem dla firm
Oś II Gospodarka niskoemisyjna:
Działanie 2.10
 • Termin naboru wniosków:   31 marca 2016 – 29 kwietnia 2016
 • Pula środków 94mln zl

 

Zwiększenie produkcji energii z OZE wśród przedsiębiorców będzie możliwe dzięki zastępowaniu konwencjonalnych źródeł, źródłami odnawialnymi przede wszystkim z: biomasy, biogazu i energii słonecznej oraz budowie jednostek wytwarzających energię odnawialną i zwiększeniu potencjału sieci energetycznej do dystrybucji energii z powstających źródeł odnawialnych.
Duże oszczędności i pozytywny efekt ekologiczny daje zastosowanie kogeneracji zamiast odrębnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.Przykładowe typy projektów:
 • Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych

źródło: https://www.wfos.szczecin.pl/rpo-wz-2014-2020.html

Zapraszamy firmy do współpracy

 

dotacje do oze dla firm, dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm, dotacje do pomp ciepła dla firm, dotacje do do fotowoltaiki dla firm, dofinansowanie do pomp ciepła, szweckie pompy ciepła, pompy ciepłą IVT, pompy ciepła Nibe, pompy ciepła Dimpex

 

 

 

 

POPRAWKI USTAWY OZE ZATWIERDZONE W SEJMIE – mamy taryfy gwarantowane oraz rozliczenie energii netto

Posłowie poparli poprawkę prosumencką już wcześniej, podczas głosowania nad ustawą o OZE w dniu 16 stycznia br. Zwolennicy taryf gwarantowanych w Sejmie oddali wówczas 220 głosów „za”, wobec 218 głosów „przeciw” i przy jednym głosie wstrzymującym się.

Mimo wcześniejszego poparcia Sejmu poprawka Bramory nie spotkała się z przychylnością Senatu, który zaproponował w zamian swoją poprawkę autorstwa senatorów PO.

Dlatego sprawa poprawki Bramory wróciła do Sejmu, a w dzisiejszym głosowaniu posłowie bezwzględną większością głosów ponownie poparli poprawkę wprowadzającą system 15-letnich stałych, preferencyjnych stawek za sprzedaż energii z domowych mikroinstalacji OZE w ramach tzw. systemu taryf gwarantowanych (ang. feed-in tariffs).

Poprawka posła Bramory ma na celu wprowadzenie dla domowych mikroinstalacji OZE o mocy odpowiednio do 3 kW  i do 10 kW tzw. taryf gwarantowanych za sprzedaż do sieci produkowanej przez nich energii, które będą niezmienne przez okres 15 lat. Stałe stawki w ramach polskiego systemu taryf gwarantowanych mają obowiązywać dla każdej domowej instalacji mieszczącej się w w/w przedziale mocy, w tym okresie od momentu jej uruchomienia.

Poprawka prosumencka autorstwa posła PSL wprowadza obowiązek zakupu energii od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy do 3 kW wykorzystującej różne odnawialne źródła energii po określonej, stałej w okresie 15 lat, cenie (tylko dla pierwszych 300 MW):

 1. hydroenergia – 0,75 zł za 1 kWh
 2. energia wiatru – 0,75 zł za 1 kWh
 3. energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh

Dla mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW przewidziano natomiast następujące taryfy gwarantowane (tylko dla pierwszych 500 MW):

 1. biogaz rolniczy – 0, 70 zł za 1 kWh
 2. biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów – 0,55 zł za 1 kWh
 3. biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków 0,45 zł za 1 kWh;
 4. hydroenergia – 0,65 zł za 1 kWh
 5. energia wiatru – 0,65 zł za 1 kWh
 6. energia promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh

źródło: www.gramwzielone.pl

Dofinansowanie 40% do instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w Wielkopolsce

Wielkopolski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porozumieniu w Bankiem Ochrony Środowiska udziela dofinansowania w wysokości 40 %  kosztów kwalifikowanych inwestycji związanych z zakupem i montażem instalacji pomp ciepła, rekuperacji, klimatyzacji z odzyskiem ciepła oraz systemów fotowoltaicznych dla inwestorów indywidualnych . Maksymalna kwota dofinansowania to 8000,00 zł. Więcej szczegółów o programie znajdziesz tutaj. Pula środków jest ograniczona a inwestycję należy zrealizować do końca października 2014 roku.

Rusza program PROSUMENT – dofinansowanie instlacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła i wiatraków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął oficjalnie warunki programu dofinansowania instalacji OZE dla inwestorów indywidualnych (budynki mieszkalne) oraz wspólnot mieszkaniowych. Oprócz preferencyjnego kredytu rozłożonego nawet na 15 lat z oprocentowaniem 1% w skali roku będzie można otrzymać dofinansowanie wielkości 20-40% w 2014 roku oraz 15-30% po 2015 roku. Więcej o programie PROSUMENT na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/

Sprawdź w smartwonie czy tablecie ile ciepła produkuje Twój system solarny – tylko teraz zdalny monitoring systemu solarnego za darmo !

Do każdego zestawu solarnego zakupionego wraz z usługą montażu pierwszych 20 klientów w 2014 roku otrzyma system SUNCONTROL gratis.
Zadzwoń i zapytaj czy się załapiesz tel.  502685376

 

Monitoring instalacji solarnej

 

          System ten poprzez zastosowanie odpowiednich kompatybilnych ze sobą urządzeń (sterownik oraz modem) po podłączeniu do internetu umożliwia wizualizację pracy naszego systemu solarnego. Z poziomu strony internetowej w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu  ( komputer, tablet, smartfon ) użytkownik może obserwować animację pracy pompy obiegu solarnego, jej aktualną wydajność (%) oraz natężenie przepływu (l/min). Możliwa jest łatwa zmiana nastaw czy np. uaktywnienie trybu wakacyjnego w przypadku kiedy użytkownik zapomni go włączyć po wyjeździe na urlop lub jego wyłączenie dzień przed powrotem do domu tak by zapewnić komfort ciepłej wody. System automatycznie archiwizuje parametry pracy co pozwala na generowanie obszernych raportów krótko- lub długoterminowych. Umożliwia to optymalizację pracy instalacji solarnej dla osiągania maksymalnych efektów wydajności systemu. System SUNCONTROL pozwala na szybkie reagowanie w przypadku nieprawidłowości w pracy, które są sygnalizowane przez wiadomość SMS lub e-mail.
        Kupując u nas system solarny do końca bieżącego roku oprócz systemu zdalnej kontroli SUNCONTROL otrzymacie Państwo roczną usługę e-serwisu Państwa instalacji za darmo. Oznacza to że to firma SUNTHERM przez najbliższy rok będzie sprawdzała poprawność pracy Państwa instalacji solarnej na bierząco a w razie potrzeby przekazywała informacje np o konieczności zmiany parametrów jej pracy.
Każdy zakupiony u nas zestaw solarny na osobę indywidualną objęty jest programem 45% dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przygotowujemy nieodpłatnie pełną dokumentację oraz załatwiamy wszelkie niezbędne formalności za klienta (wystarczy jedna wizyta w banku w celu podpisania umowy dofinansowania).

Polecamy szczególnie kolektory słoneczne Poznań, solary Poznań, panele słoneczne Poznań

Do kazdego zestawu solarnego zawór termostatyczny z montażem gratis

zawór mieszający

Zawory termostatyczne mieszajace  powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie niezbędna jest ochrona przed poparzeniem oraz wskazana jest szybka reakcja na zmiany temperatury i ciśnienia wody. Zawory umożliwiają bezpieczne przegrzewanie wody w zasobnikach c.w.u. w celu ochrony przed bakteriami Legionelli, bez narażania użytkowników na poparzenie. Funkcja „bez oparzeń” powoduje zablokowanie dopływu wody ciepłej w wypadku awarii dopływu wody zimnej. W instalacjach grzewczych, np. ogrzewania podłogowego zawory  mogą zastępować rozbudowane i kosztowne układy regulacji. Pod plastikową pokrywką, chroniącą przed przypadkową zmianą nastawy, znajduje się pokrętło do ustawienia temperatury wody zmieszanej. Zawory termostatyczne podczas pracy nie wymagają czynności konserwacyjnych i mogą być montowane w dowolnej pozycji. Przeznaczone są do pracy z czystą wodą lub wodą zawierającą maksymalnie 50% glikolu. Wykonane są z mosiadzu DZR.

Promocja nie łączy się z promocją SUNCONTROL.

Ranking producentów PV


„10″ największych producentów modułów fotowoltaicznych w 2012 r.

 

Firma konsultingowa NPD Solarbuzz opublikowała ranking największych producentów paneli fotowltaicznych za ubiegly rok. 

NPD Solarbuzz potwierdził informacje ukazujące się w ostatnich tygodniach, zgodnie z którymi w 2012 roku nastąpiła zmiana na pozycji lidera wśród producentów paneli fotowoltaicznych sprzedających najwięcej modułów PV. W ubiegłym roku czołowym producentem paneli PV na świecie został chiński Yingli Green Solar.

Yignli Green w 2011 roku w tym samym rankingu plasował się na drugim miejscu, a pozycja lidera należała wówczas do innego chińskiego potentata – Suntech (3. pozycja w rankingu za 2012 r.). Szacuje się, że w ubiegłym roku Yingli sprzedał na całym świecie około 2,2 GW modułów, podczas gdy wynik Suntech szacuje się na 1,7-1,8 GW.

Drugą pozycję w rankingu za 2012 rok zajął - mimo znaczącego ograniczenia produkcji - amerykański producent cienkowarstwowych paneli w technologii CdTe – First Solar. W ubiegłym roku Amerykanie zamknęli m.in. linie produkcyjne o potencjale 500 MW w niemieckim Frankfurcie nad Odrą.

4. miejsce w rankingu za 2012 rok zajął kolejny z chińskich producentów – Trina Solar. W pierwszej „10″ rankingu znalazły się także inne chińskie firmy: Jinko Solar (pozycja 7.), JA Solar (8.) i Hanwha SolarOne (10.). JA Solar w porównaniu do zestawienia z 2011 roku zanotował największy skok – awansował na miejsce 8. z miejsca 15.

Wśród producentów z poza Chin w rankingu przygotowanym przez NPD Solarbuzz nie ma producentów z Europy, natomiast znajdziemy w nim jeszcze kanadyjskiego Canadian Solar (5.), japońskiego Sharp Solar (6.) oraz amerykańskiego SunPower (9).

źródło: gramwzielone.pl