Aktualności

Ostatni moment na skorzystanie z dofinansowania do pompy ciepła czy fotowoltaiki w programie Prosument


Jeszcze w styczniu ruszy ostatni nabór wniosków WFOŚIGW do instalacji OZE dla inwestorów prywatnych w zachodniopomorskim

więcejRUSZYŁ PROGRAM PROSUMENT - DOFINANSOWANIE FOTOWOLTAIKI, WIATRAKÓW, POMP CIEPŁA, KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I KOTŁÓW NA BIOMASĘ


Na chwilę obecną wnioski w programie "PROSUMENT" można składać w województwie Zachodniopomorskim. Program wspiera inwestycje związane z montażem odnawialnych źródeł energii. Beneficjenci to osoby prywatne spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Wysokość dotacji to 20-40% kosztów kwalifikowanych w zalezności od montaowanego źródła OZE. Koszt inwestycji jest pokrywany przez pożyczkę rozłożoną na 15 lat z oprocentowaniem 1% rocznie

więcej

System wczesnej detekcji dymu VESDA

       Aktywny system bardzo wczesnej detekcji dymu jest niezastąpionym rozwiązaniem  w miejscach szczególnie newralgicznych i ważnych z punktu widzenia zapobiegania pożarom. Dzięki jego zastosowaniu użytkownik obiektu uzyskuje dodatkowy czas na reakcję zapobiegając wystąpieniu kosztownych strat. 

VESDA jest aktywnym systemem detekcji dymu, który w sposób ciągły pobiera do kontroli powietrze ze strefy zagrożonej pożarem w celu wykrycia obecności dymu. Do zasysania powietrza służy zintegrowana pompa ssąca, dzięki niej system nie jest zależny od obecności w pobliżu detektora prądów powietrza, mogących dostarczyć do niego cząstki dymu. Zapewnia to skuteczne funkcjonowanie systemu VESDA w każdych warunkach – zarówno tam gdzie powietrze jest wymieniane intensywnie oraz gdzie ta wymiana nie występuje.

Do najczęściej chronionych miejsc za pomocą systemu VESDA należą: serwerownie,  pomieszczenia telekomunikacyjne,  laboratoria komputerowe, elektrownie, rozdzielnie prądu, magazyny, tunele kablowe, teatry, muzea, biblioteki oraz inne obiekty zabytkowe.

Na rynku dostępnych jest wiele modeli urządzeń systemu wczesnej detekcji dymu VESDA. Każde rozwiązanie wymaga odrębnej analizy i projektu a co za tym idzie indywidualnego doboru odpowiedniego urządzenia przez wykwalifikowany personel.

vlp-012